SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

11. Državna i 16. Županijska izložba izvornih i zaštićenih pasmina konja Kloštar Ivanića

Na 11. Državnoj i 16. Županijskom izložbi izvornih i zaštićenih pasmina konja Kloštar Ivanić održanoj 22.06.2012. godine izloženo je 16 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u dvije kolekcije. Savez se je predstavio sa 10 zaprega i jednim jahačem.

Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:

Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
  1. mjesto: 117 Sokol, UELN 191 005 040011709, vlasnik: Miroslav Vrček, Martinec Orehovički
  2. mjesto: 636 Cezar-L18, UELN 191 005 040063609, vlasnik: Petar Jadek, Zabok
  3. mjesto: 643 Putko-L20,  UELN 191 005 040064310, vlasnik: Davor Vukić, Mirkovec
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
  1. mjesto: 1807 Zora-HH2641, UELN 191 005 040180702, vlasnik:Darko Herceg, Horvati
  2. mjesto: 5603 Mala-HH2441, UELN 191 005 040560302, vlasnik: Ivan Kosar, Potok
  3. mjesto: 148 Beba-HH2642, UELN 191 005 040014803, vlasnik: Zlatko Đurđević, Križevci