SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

14. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam

25-27.03.2011.

Na 14. Proljetnom međunarodnom bjelovarskom sajmu održanom  25-27.03.2011. godine održana je
III. Smotra rasplodnih pastuha hrvatskog hladnokrvnjaka i promoviranje ekoloških proizvoda od konjskog mesa. Izloženo je 18 grla od toga 6 pastuha – I-odabira,5 pastuha II-odabira i 7 pastuha revizije. Savez se je predstavio s 6 zaprega  i jahačem.


58 Ričko –L1, UELN 191 005 040075805, vlasnik: Mirko Majsec, Bobovje7