SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

16. DRŽAVNA I 21.ŽUPANIJSKA IZLOŽBA KONJA, KLOŠTAR IVANIĆ, 08.06.2019.

Predstavljene su tri kolekcije: Kolekcija pastuha, kolekcija kobila i kolekcija omica. Također sudjelovale su i zaprege koje su pratili jahači.
Nakon ocjenjivanja grla komisija koju čine tri člana, odlučila je slijedeći poredak u kolekcijama:

- Kolekcija pastuha:
  1. 1328 Roki-L28 , vlasnik: Zdravko Kabić, Popovača
  2. 1144 Roko-L28, vlasnik: Zvonko Pavlić, Okešinec
  3. 939 Ričko, vlasnik: Čedomir Luketić, Kutina
-Kolekcija kobila:
  1. 136 Luna-HH401, vlasnik: Ivan Kosar, Potok
  2. 675 Zekica-HH2574, vlasnik: Davor Vukić, Sveti Križ Začretje
  3. 31 Nina II-HH174, vlasnik: Darko Herceg, Horvati
-Kolekcija omica:
  1. 13 Plamenka- HH2441, vlasnik: Sandi Kovač, Selište
  2. 95 Maza- HH397, vlasnik: Josip Grgičin, Kloštar Podravski
  3. 865 Mrka-HH 1982, vlasnik: Petar Jadek, Zabok