SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

21. jesenski međunarodni Bjelovarski sajam - 06 - 08.09.2013.

Na 21. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu  održanom 06-08.09.2013. godine izloženo je 17 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u tri kolekcije. Kolekcija starih pastuha- 5 grla, kolekcija mladih pastuha-5  grla i kolekcija kobila- 7 grla. Savez se je predstavio i s 4 zaprege.


Kolekcija starih pastuha i pastusi iz zaprega

 


Kolekcija mladih pastuha

 


Kolekcija kobila