SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

4. Skok-sajam konja i konjičke opreme

26-27.05.2012.

Na 4. Skoku- sajmu konja i konjičke opreme održanom 26-27.05.2012 godine u Gudovcu. Izloženo je 28 grla u 4 kolekcije- kolekcija pastuha- 17 grla, kolekcija muške omadi- 1 grlo,kolekcija  kobila- 4 grla i kolekcija omica- 4grla. Revijalno je prikazano sedam zaprega.