SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

8. konjogojska izložba hrvatskog hladnokrvnjaka Vodnjan

13. 8.2011. 

Na 8. konjogojskoj izložbi hrvatskog hladnokrvnjaka održanoj 13.08.2011. godine izloženo je 23 grla hrvatskog hladnokrvnjaka.

Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:

Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto: 1054 Lisko-L44, UELN 191 005 040105406, vlasnik: Elvin Macan, Cukrići
 2. mjesto: 23 Napoleon-L23, UELN 191 005 040087903, vlasnik: PA-KOP obrt, Rovinj
 3. mjesto: 277 Cvetko-L58, UELN 191 005 040027708, vlasnik: Mario Udovičić, Radetići
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto: 31 Nina II-HH174, UELN 191 005 040003108, vlasnik:Milan Krakar, Pula
 2. mjesto: 1053 Dora-HH25, UELN 191 005 040105306, vlasnik: Miro Ujčić, Benčići
 3. mjesto: 1436 Roža, UELN 191 005 040143606, vlasnik: Graciano Škrinjar, Borut
Starije omice hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto: 541 Mara-HH388, UELN 191 005 040054109, vlasnik: Marija Radolović, Vodnjan
 2. mjesto: 78 nn- HH400, UELN 191 005 040007809, vlasnik: Roko Starčić, Zatkari
 3. mjesto: 838 nn-HH2639,UELN 191 005 040083809, vlasnik: Dario Terlević, Selina
Mlađe omice hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto: 659 nn-HH195, UELN 191 005 040065910, vlasnik: Elvio Galant, Žminj
 2. mjesto: 692 nn-HH101, UELN 191 005 040069210, vlasnik: Mario Udovičić, Radetići
 3. mjesto: 665 nn-HH388, UELN 191 005 040066510, vlasnik: Elvio Macan, Cukrići