SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

9. Državna i 14. Županijska izložba izvornih i zaštićenih pasmina konja Kloštar Ivanića

25.06.2011. 

Na 9. Državnoj i 14. Županijskom izložbi izvornih i zaštićenih pasmina konja Kloštar Ivanić održanoj 25.06.2011. godine izloženo je 19 grla hrvatskog hladnokrvnjaka. Savez se je predstavio sa 8 zaprega, a najljepšom zapregom je proglašena zaprega vlasnika Josipa Kamenarića s grlima 6538 Bori i Cvetko.

Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:

Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
  1. mjesto: 758 Ričko-L1, UELN 191 005 040075805, vlasnik: Mirko Majsec, Bobovje
  2. mjesto: 572 Cvetko-L46, UELN 191 005 040057206, vlasnik: Ivan Vukušić, Kostanj
  3. mjesto: 1354 Rubis-L18, UELN 191 005 040135407, vlasnik: Davor Vukić, Mirkovec
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
  1. mjesto: 4579 Silva II-HH41, UELN 191 005 040457900, vlasnik:Mirko Majsec, Bobovje
  2. mjesto: 130 Lasta-HH300, UELN 191 005 040013003, vlasnik: Ivan Kosar, Potok
  3. mjesto: 4828 Zvijezda-HH1290, UELN 191 005 040482800, vlasnik: Savo Ranilović, Radoišće
     

Zaprega: Mirko Majsec, Bobovje- grla 4579 Silva, 758 Ričko