SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA: PODMJERA 10.2 „POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI“

.

 

U cilju zaštite i očuvanja pasmine i uzgojno-selekcijskog rada, Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka provodi aktivnosti na očuvanju genetske raznolikosti temeljem Godišnjeg plana aktivnosti na očuvanju genetske varijabilnosti u izvornoj pasmini konja hrvatski hladnokrvnjak 2020. godine koji je usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj te odobren od strane nadležnog tijela Ministarstva poljoprivrede.

Planirano je sufinanciranje aktivnosti sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz podmjeru 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Udio u sufinanciranom dijelu iz Europske unije je 85% EU, a Republike Hrvatske 15%.

Prikupljanje bioloških uzoraka u svrhu utemeljenja bazne populacije registriranih DNK tipova aktualnih rasplodnih pastuha i kobila rasplodnih pastuha te uspostava sustava obveznog DNK testiranja roditeljstva (paternity testing), kroz osiguravanje veće vjerodostojnosti genealoških podataka izvorne pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak provodi se kroz slijedeće konkretne aktivnosti:

Prikupljanje biološkog materijala, manipulacija, skladištenje i pohrana metodom koja odgovara uzorku biološkog materijala- Prikupljeno je 1176 uzoraka dlake (grive) od toga 117 uzoraka dlake rasplodnih pastuha, 344 uzorka dlake rasplodnih kobila i 715 uzoraka dlake ždrebadi. Prikupljene uzorke sa specifikacijama uzoraka dlake dostavili smo u Banku gena domaćih životinja Republike Hrvatske. Uzorci prikupljene dlake čuvaju se i u SSUUHH.

Kupnja opreme za uzorkovanje, pripremu ili skladištenje biološkog materijala.

Izgradnja sustava molekularne verifikacije porijekla- dostava bioloških uzoraka u referentni laboratorij na tipizaciju DNK tipa (400 uzoraka od toga 100 rasplodnih pastuha i 300 mladih rasplodnih kobila), zaprimili smo laboratorijske rezultate i DNK kartice, evidentirali ih i arhivirali u elektronskom obliku te ih  koristimo u testiranju roditeljstva.