SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA: PODMJERA 10.2 „POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI“

U cilju zaštite i očuvanja pasmine i uzgojno-selekcijskog rada, Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka provodi aktivnosti na očuvanju genetske raznolikosti temeljem Godišnjeg plana aktivnosti na očuvanju genetske varijabilnosti u izvornoj pasmini konja hrvatski hladnokrvnjak 2023. godine koji je usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj te odobren od strane nadležnog tijela Ministarstva poljoprivrede.  Godišnjim planom aktivnosti na očuvanju genetske varijabilnosti u izvornoj pasmini konja hrvatski hladnokrvnjak 2023., Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka (SSUUHH) želi nastaviti rad na postavljenim dugoročnim i vjerodostojno dizajniranim smjernicama za ostvarenje uzgojno selekcijskog napretka, uniformiranja vanjštine, genetskog očuvanja populacije i povećavanja dohodovnosti, te na višu razinu podići plansko vođenje uzgoja izvorne pasmine hrvatski hladnokrvnjak u cilju očuvanja genetske varijabilnosti unutar populacije.

Planirano je sufinanciranje aktivnosti sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz podmjeru 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Udio u sufinanciranom dijelu iz Europske unije je 85% EU, a Republike Hrvatske 15%.

Prikupljanje bioloških uzoraka u svrhu uvođenja obveznog testiranja roditeljstva (paternity testing),   izvorne pasmina konja hrvatski hladnokrvnjak. Potrebno je uzorkovati sveukupnu postojeću populaciju rasplodnih životinja što se  provodi kroz slijedeće konkretne aktivnosti:

Nastavak prikupljanja biološkog materijala, manipulacija, skladištenje i pohrana metodom koja odgovara uzorku biološkog materijala.  Planiramo prikupiti 1000 uzoraka dlake (grive) od toga 50 uzoraka dlake rasplodnih pastuha, 250 uzorka dlake rasplodnih kobila i 700 uzoraka dlake rasplodnog pomlatka. Prikupljene uzorke sa specifikacijama uzoraka dlake  spremiti ćemo u Banku gena SSUUHH i dostaviti ćemo u Banku gena domaćih životinja Republike Hrvatske.

Planiramo nabavu opreme za uzorkovanje, pripremu i skladištenje biološkog materijala (ZIP vrečice i naljepnice (5000 komada), stol za manipulaciju biološkim uzorcima (2komada), ormar za manipulativni pribor biološkim uzorcima (2 komada), uredske stolice (6 komada) te zaštitne opreme za osoblje (radna odjeća).

Izgradnja sustava molekularne verifikacije porijekla- planiramo dostaviti biološke uzorke u referentni laboratorij na tipizaciju DNK tipa (1500 uzoraka), zaprimljene laboratorijske rezultate i DNK kartice, evidentirati  i arhivirati ćemo u elektronskom obliku te ih  koristiti u testiranju roditeljstva. Planiramo nabaviti i informatičku opremu (stolna računala (2 komada), printer/kombinirka (1 komad).

Objava publikacije tj. Monografije o hrvatskom hladnokrvnjaku – svrha objave ove stručne knjige je prikazati povijest uzgoja, organizacije i razvoj pasmine kao i gospodarskih oblika iskorištavanja hrvatskog hladnokrvnjaka kao neizostavnog dijela konjogojstva i poljoprivredne proizvodnje, te očuvanje i uzgoj pasmine u budućim vremenima u sustavima održive poljoprivrede i ekološke proizvodnje hrane za prehranu ljudi ali i promidžbe uzgoja izvornih pasmina široj javnosti.