SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

I. odabir pastuha 2019.g.,31.03.2019. Gudovac

I. odabir pastuha održao se 31.03.2019. u prostorijama proljetnog Gudovačkog sajma. Dovedeno je  46 grla iz cijele RH kako bi se grla ocijenila te na posljetku dobila licencu za pripust. Ujedno se pastusima uzimao uzorak grive za DNA analizu.