SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

XXV. DRŽAVNA IZLOŽBA KONJA „HRVATSKI POSAVAC“ I „ HRVATSKI HLADNOKRVNJAK“ 13.07.2019., SUNJA

Predstavljeno je pet kolekcija te je izabrano šampionsko grlo: Kolekcija mlađih pastuha, kolekcija starijih pastuha, kolekcija kobila, kolekcija kobila sa ždrebadi te kolekcija omica.
Nakon ocjenjivanja grla komisija koju čine tri člana, odlučila je slijedeći poredak u kolekcijama:

-Kolekcija mlađih pastuha:
 1. 1326 Cvijetan-L28, vlasnik: Vjekoslav Posarić, Voloder
 2. 1526 Sokol-L17, vlasnik: Josip Grgičin,Kloštar Podravski
 3. 372 Rubin-L27, vlasnik: Davor Vukić,Sveti Križ Začretje
-Kolekcija starijih pastuha:
 1. 300 Arkan-Doro, vlasnik: Miško Šklempe, Donja Gračenica
 2. 1456 Bugar-L1, vlasnik: Tomislav Suknaić,Glina
 3. 322 Sokol- L28, vlasnik: Ivan Ivanuš,Galovac
-Kolekcija kobila:
 1. 31 Nina II-HH174, vlasnik: Darko Herceg,Horvati
 2. 90 Nikolina-HH2175, vlasnik: Ivan Ivanuš, Galovac
 3. 5872 Alka X-HH1275, vlasnica: Ljubica Mihaljinec,Bedekovčina
-Kolekcija kobila sa ždrebadi:
 1. 136 Luna-HH401, vlasnik: Ivan Kosar, Potok
 2. 646 Frajla- HH2182, vlasnica: Suzana Valčičak,Poljana
 3. 356 Beba-HH41, vlasnik: Petar Jadek, Zabok
-Kolekcija omica:
 1. 647 Maca-HH399, vlasnica: Suzana Valčičak, Poljana
 2. 13 Plamenka-HH2441, vlasnik: Sandi Kovač, Selište
 3. 34 Lisa-HH2641, vlasnik: Ivan Dugaja,Čađavica
Šampionsko grlo:
 • Š. 382 Roman-L27, vlasnik: Vedran Pereković, Velika Gorica