SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA: PODMJERA 10.2 „POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI“

U cilju zaštite i očuvanja pasmine i uzgojno-selekcijskog rada, Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka provodi aktivnosti na očuvanju genetske raznolikosti temeljem Godišnjeg plana aktivnosti na očuvanju genetske varijabilnosti u izvornoj pasmini konja hrvatski hladnokrvnjak 2021. godine koji je usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj te odobren od strane nadležnog tijela Ministarstva poljoprivrede.  Godišnjim planom aktivnosti na očuvanju genetske varijabilnosti u izvornoj pasmini konja hrvatski hladnokrvnjak 2021., Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka (SSUUHH) želi nastaviti rad na postavljenim dugoročnim i vjerodostojno dizajniranim smjernicama za ostvarenje uzgojno selekcijskog napretka, uniformiranja vanjštine, genetskog očuvanja populacije i povećavanja dohodovnosti, te na višu razinu podići plansko vođenje uzgoja izvorne pasmine hrvatski hladnokrvnjak u cilju očuvanja genetske varijabilnosti unutar populacije.

Planirano je sufinanciranje aktivnosti sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz podmjeru 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Udio u sufinanciranom dijelu iz Europske unije je 85% EU, a Republike Hrvatske 15%.

Prikupljanje bioloških uzoraka u svrhu utemeljenja bazne populacije registriranih DNK tipova aktualnih rasplodnih pastuha i kobila rasplodnih pastuha te uspostava sustava obveznog DNK testiranja roditeljstva (paternity testing), kroz osiguravanje veće vjerodostojnosti genealoških podataka izvorne pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak provodi se kroz slijedeće konkretne aktivnosti:

Nastavak prikupljanja biološkog materijala, manipulacija, skladištenje i pohrana metodom koja odgovara uzorku biološkog materijala.  Planiramo prikupiti 1000 uzoraka dlake (grive) od toga 50 uzoraka dlake rasplodnih pastuha, 350 uzorka dlake rasplodnih kobila i 600 uzoraka dlake rasplodnog pomlatka. Prikupljene uzorke sa specifikacijama uzoraka dlake  spremiti ćemo u banku gena SSUUHH i dostaviti ćemo u Banku gena domaćih životinja Republike Hrvatske.

Planiramo nabavu opreme za uzorkovanje, pripremu i skladištenje biološkog materijala.

Izgradnja sustava molekularne verifikacije porijekla- planiramo dostaviti biološke uzorke u referentni laboratorij na tipizaciju DNK tipa (400 uzoraka u kategorijama rasplodni pastuh, rasplodne kobile i rasplodni pomladak), zaprimljene laboratorijske rezultate i DNK kartice, evidentirati  i arhivirati ćemo u elektronskom obliku te ih  koristiti u testiranju roditeljstva. Planiramo nabaviti i informatičku opremu.