SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

11. Državna i 16. Županijska izložba izvornih i zaštićenih pasmina konja Kloštar Ivanića

Na 11. Državnoj i 16. Županijskom izložbi izvornih i zaštićenih pasmina konja Kloštar Ivanić održanoj 22.06.2012. godine izloženo je 16 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u dvije kolekcije. Savez se je predstavio sa 10 zaprega i jednim jahačem.

Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:

S kočijama u Europsku uniju

Uzgajivači konja hrvatskog hladnokrvnjka i hrvatskog posavca bili su sudionici prvog koraka Hrvatske u Europsku uniju.

Dogodilo se to na prijelazu u Bregani koji prestaje biti graničnim. Svečane kočije iz Hrvatske o čijoj organizaciji je posebno brinuo znani Mirko Majsec iz Krapinsko-zagorske županije, prešle su bez formalnosti slobodno na slovensko područje. Tu su ih dočekali predstavnici istovjetnog slovenskog Saveza. Zanimljivo da je dogovor o tom činu najavljen 13. travnja u Popovači, dakle u sjedištu Središnjeg saveza udruge uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka na obilježbi 10. obljetnice Saveza.

Stranice

Subscribe to SSUUHH RSS