SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

16. DRŽAVNA I 21.ŽUPANIJSKA IZLOŽBA KONJA, KLOŠTAR IVANIĆ, 08.06.2019.

Predstavljene su tri kolekcije: Kolekcija pastuha, kolekcija kobila i kolekcija omica. Također sudjelovale su i zaprege koje su pratili jahači.
Nakon ocjenjivanja grla komisija koju čine tri člana, odlučila je slijedeći poredak u kolekcijama:

- Kolekcija pastuha:
 1. 1328 Roki-L28 , vlasnik: Zdravko Kabić, Popovača
 2. 1144 Roko-L28, vlasnik: Zvonko Pavlić, Okešinec
 3. 939 Ričko, vlasnik: Čedomir Luketić, Kutina
-Kolekcija kobila:
 1. 136 Luna-HH401, vlasnik: Ivan Kosar, Potok
 2. 675 Zekica-HH2574, vlasnik: Davor Vukić, Sveti Križ Začretje
 3. 31 Nina II-HH174, vlasnik: Darko Herceg, Horvati
-Kolekcija omica:
 1. 13 Plamenka- HH2441, vlasnik: Sandi Kovač, Selište
 2. 95 Maza- HH397, vlasnik: Josip Grgičin, Kloštar Podravski
 3. 865 Mrka-HH 1982, vlasnik: Petar Jadek, Zabok

22. jesenski međunarodni Bjelovarski sajam, 05 - 07.09.2014.

Na 22. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu  održanom 05-07.09.2014. godine izloženo je 29 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u pet kolekcija. Kolekcija pastuha- 5 grla, kolekcija mladih pastuha- 6  grla,  kolekcija kobila- 5 grla, kolekcija mladih kobila- 6 grla, kolekcija omica kobila- 3 grla i prikaz– 4 grla.

Članovi komisije za ocjenu grla:

 1. Slaven Kolarić
 2. Mirko Majsec
 3. Elvin Macan

Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:

Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto:264 Sas, UELN 191 005 040026410, vlasnik: Vjekoslav Posarić, Voloder
 2. mjesto: 643 Putko-L20, UELN 191 005 040064310, vlasnik: Davor Vukič, Mirkovec
 3. mjesto: 658 Cezar-L27,  UELN 191 005 040065809, vlasnik: Zdravko Kabić, Popovača


1. mjesto pastusi :264 Sas, UELN 191 005 040026410, vlasnik: Vjekoslav Posarić, Voloder

 

Mladi pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto:123 Denis, UELN 191 005 040012311, vlasnik: Milan Kabić, Popovač
 2. mjesto: 514 Jadran-L44, UELN 191 005 040051411, vlasnik: Franko Daus, Vrtišće
 3. mjesto: 315 Mango-L23,  UELN 191 005 040031511, vlasnik: Davor Barić, Klupci


1.mjesto mladi pastusi:123 Denis, UELN 191 005 040012311, vlasnik: Milan Kabić, Popovač

X. izložba konja K.U. Istra- Vodnjan 09.08.2014.

Na X. izložbi konja K.U. Istra održanoj 09.08.2014. godine u Vodnjanu izloženo je 27 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u četiri kolekcije.

Članovi komisije za ocjenu grla:

 1. Slaven Kolarić
 2. Mirko Majsec
 3. Roko Starčić

Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:

Pastusi:
 1. mjesto: 514 Jadran-L44, UELN: 191005040051411, vlasnik: Franko Daus, Vrtišće

 2. mjesto: 277 Cvetko-L58, UELN: 191005040027708, vlasnik: Aleksandar Udovičić, Radetići

 3. mjesto: 690 Boro-L10, UELN: 191005040069005, vlasnik: Dario Terlević, Seline

Stranice

Subscribe to SSUUHH RSS